Szeptember elején

A szeptemberi verzió máris elérhető.
Az angol–magyar irány túllépte a 78000, a magyar–angol pedig a 76800 címszót.
Néhány újdonság:

 • negyedik hatalmi ágthe fourth estate
 • határon túli magyaroktransborder Hungarians
 • összetett [sportban] – combined event
 • diplomagyárdiploma mill
 • shavehook – [rúd végén háromélű] festékkaparó
 • water coolerhidegvíz-automata vagy vízadagoló automata
 • weight benchsúlyzópad
 • shooting stick vagy seat stickbotszék vagy ülőbot – és aki ezt magyarul se érti, az sok érdekes képet talál rá.

És:

 • mi a különbség az utánfutó jellegű lakókocsi és az önjáró lakóautó között?
 • mi a különbség a car fleet és a fleet car között (elvégre mondjuk a könyvjutalom pont ugyanaz, mint a jutalomkönyv)?
 • műszőrme – erről csak annyit mondhatunk, hogy nem túl jó rá, amit sok  forrásban találni

 

 • have a mind like a sewer – ehhez speciális fantázia kell
 • wet the baby’s head – ezt már nem mondjuk meg.
Kategória: Új szócikk | Hozzászólás most!

Kis fülledt nyár végi eroticizmus

A szótárunkban regisztrált angol–magyar és magyar–angol hamis barátok, azaz megtévesztő szópárok — false friends, false cognates — száma alighanem csökken, jó esetben változatlan marad.
Nőni leginkább akkor nőhet, ha egy-egy előkerül , amelyikre magunk nem figyeltünk fel.

Ilyen például a — nagyon is gondosan figyelő, és nekünk ezúttal is rengeteg megjegyzéssel-javítással-kiegészítéssel segítő — Szegi Ádám jóvoltából kapott Eng. erotica =/= Hung. erotika szópár:

Az angol erotica alatt ugyanis ezek a fordítások szerepelnek: erotikus írások/irodalom/kép/film; míg a magyar erotika angolul eroticism, esetleg erotism.

Kategória: Új szócikk | Hozzászólás most!

Zöldséges aposztróf. Finom!

*Szatócs’aposztróf*

A *grocer’s apostrophe* (*a fűszeres ’ jele*? *szatócs-aposztróf*? vagy valahogy másként?) sajnos csak most került be az angol–magyar részbe, de hát jobb későn, mint soha. Ez a bejegyzés most kárpótolj(?) a a kedves olvasót.

A *grocer’s apostrophe*-t a magyar–angolba persze nincs hová rakni, mert ugye magyarul aposztrófot éppenséggel használunk, na de rosszul…?

Mert mire is használatos a ’ jel? Csak hiány jelölésére: a 2005-ös Osiris-féle Helyesírás Mutatója az *aposztróf* címszótól a *hiányjel*-hez küld. (Gyanítjuk ugyan, hogy ha száz magyart megkérünk, írjon egy szép hiányjelet, kilencven-egynéhány ilyen gyökjelfélét kapunk: √.) Ennek a jelnek még rendes neve sincs: van neki a görögös – ezt leginkább az angoltanulók ismerik –, és van egy magyaros – a hiányjel – amely hallatán viszont egész másra gondolunk. Ritka, mint a magyar aposztróf.

Mindenesetre amikor mégis előfordul, betű után (*Hál’ istennek*), vagy szám előtt áll (*’98 őszén*). Hogy mi a dolga, már ennyiből látszik. Elrontani éppenséggel majdnem lehetetlen. (Azonban lásd alább…)

Az angolban (csak) hiányt jelöl a ’ jel? És miként tudja vajon az angol szatócs elrontani? *És miért pont a szatócsok?* Logikusan: egyfelől nyilván kiteszi, ahová nem kell; másfelől: nem írja oda, ahová dukál. Aki (nem okvetlenül a fűszeres!) pl. *Its Monday*-t ír az *It’s Monda*y helyett, elrontotta az aposztróf-használatot. De ez nem is lehet a *szatócs’aposztróf*, mert itt nem ’ jel van valami helyett, hanem éppenséggel a ’ jel hiányzik: ez akkor legfeljebb aposztrófa-hiány. Aki ellenben *I know it’s importance*-t ír az *I know its importance* helyett, az a szatócs’aposztrófot használja: a ’ jelet ott, ahol semmi dolga.

De tényleg semmi dolga? Ugyan miért teszik ide ezt a jelet? Miért épp ide teszik? Talán az angolban is mindig csak a hiányt jelöli? Nem lehetnek helyzetek, ahol nem kötelező az aposztróf, azaz éppen a norma bizonytalanít el?

Az aposztróf…
(a) hiányt jelöl (méghozzá a legtöbbször):
– azon belül is leginkább az összevont alakokban, pl. *doesn’t* a *does not* helyett; ezt ismeri minden angoltanuló
– rövidítésekben, pl. *gov’t* a teljes *government* helyett;
– évszámokban, pl.*’90* a teljesebb *1990* helyett; (ez a magyarul is ismerős kétféle ’ jel egyike)
– bizonyos „laza ejtések jelölésére”, pl. *’bout ’im*, ami kiírva *about him* volna, kiejtett /ə/-val és /h/-val; *G’day!* (kiírva *Good day!*);
– régies alakokban, pl. *’twas* az *it was* helyett
(b) birtokviszonyt jelöl:
*the grocer’s cap*; itt hiányról nincsen szó
(c) jól jön rövidítések múlt idejének leírásánál: *he KO’d him* – ez ugye így kevésbé tűnik múlt idejű alaknak ennél: *he Kod him*.
(d) jól jön néha magánhangzó-betűre végződő igék múlt alakjának írásánál: a *ski* múlt ideje ugyan „hivatalosan” *skied*, ez az azonban nem világos (mert olyan, mintha a *sky* ige múlt alakja volna), a *skid* egybeesene egy másik (nem is múlt idejű) alakkal; a *ski’d* viszont egyértelmű. Az *OKing*, *OKed*, *Oked* legalábbis furcsa, az *OK’ing*, *OK’ed*, *OK’ed* legalábbis kevésbé.
(e) többes számot jelöl: *A’s and B’s* (hiányról itt sincs szó), sőt: *in the late 1990’s*. Éberség! Már ezt is sokan helytelennek tartják: nem árulják el, miért volna az, viszont ugyanezt anélkül írják: *in the late 1990s*. Tegyék! Ha mostantól figyeljük ennek az írását, milliószámra találunk ilyet is, olyat is. Sőt ilyet is: *in the late ’90’s* – ahol ugye…)
(f) S ha valakinek ennyi jó kevés, írja le aposztróf nélkül, hogy *dot your i’s*. (Ja, hogy akkor nagy betűvel kell írni: *I’s*? A puristának, aki ezt mondta, üzenjük: ez csalás. Mi a kis *i* betűkre tett pontokról beszélünk, a nagyokra mellesleg nem kell pont.

A *grocer’s apostrophe* szótárunk szerint „rosszul/feleslegesen használt aposztróf, pl. *its* helyett *it’s*” (azért ez a példa, mert mellesleg ez az angolul írók egyik leggyakoribb és legmakacsabb hibája. Az *its* helyett *it’s* esetében se hiányról nincs szó, se többes számról – mint fent az (e)-ben –, ez két dolog egyszerű összetévesztése.
És hogy mitől kompromittálódik pont a szatócs? Attól, hogy a többes szám *-s* jelét is rendszeresen aposztróffal írja: *banana’s*, *pasta’s*. És minthogy táblái, feliratai folyton szem előtt vannak, iskolázatlanabbnak tűnik a népesség egészénél.

U.I. Egyébként Magyarországon is látni szatócs’aposztrófot, persze csak Hunglishban: egyik kedvencünk az *I’ am* írásmód. Persze aki ezt teszi, az még annyit sem tud, hogy ez egy hiányjel, mert ugye itt éppenséggel nem hiányzik az *am* szó *a*-ja.

Tíz (jól!) használt aposztrófot sorsolunk ki azok között, akik megválaszolják, vajon valami hiányát jelzi-e az itt a ’ jel (és ha igen, minek a): *szatócs’aposztróf*.

Kategória: Új szócikk | 2 hozzászólás

Májusi frissítés

Májusi lexika aranyat ér
Letölthető a májusi frissítés: megint több mint 300 címszóval bővült az „Egyetemes” két iránya.
Van pl. demolition derby, ill. roncsderbi; fashion freak, ill. divatőrült; digamy, digamist, ami eggyel bonyolultabb (de lehet, hogy egyszerűbb), mint bigamy, bigamist. Í
Hova tesszük a kalapunkat (esernyőnket, bólogató kutyusunkat) az autóban? Hát a parcel shelfre. És vannak olyanok is, akik guminő-t tartanak ott vagy máshol – blow-up doll angolul.
Különösen ha jön a kapuzárási pánik ideje, és erre szintén van megoldásunk. Miként a túsztárgyaló-ra is.
Aki pedig tudni szeretné, mi a personal shopper, szintén forduljon szótárunkhoz.
Azt is tudjuk mondani angolul, hogy ez már döfi!.
Kategória: Új szócikk | Hozzászólás most!

SOME és SMALL csodálatos élete

 

Little, -er, -est

Ha a little szót említjük, kapásból melléknévnek gondoljuk (‘kicsi’). Maximum annyi lehet nemde a gond, hogy mi is közép- és felsőfoka: a littler, littlest alakokkal nem találkozunk. Talán nincs is fokozása? De hát mégiscsak kéne tudni angolul mondani azt, hogy a legkisebb ugrifüles!

A baj nagyobb: a little nemcsak melléknév, hanem amolyan mennyiségszóféle is: little money  ‘kevés pénz’, sőt a little money ‘egy kevés pénz’. (E különbséget is tanulni kell: az utóbbi helyett mondható a some ‘egy kis’.) Ha ezt a little-t szintén melléknévnek tartjuk, akkor a little melléknévnek van két elkülöníthető jelentése: a little brandy in a little bottle (figyeljünk a ritmusra: EGYkis KONYAK egy KIS ÜVEGben). Ezeknek a little-knek ugyanolyan jól jönnének a littler/littlest alakok, mint a ‘kicsi’ jelentésű little-nek – ám ezeknek sincs ilyen fokozásuk.

A baj azonban még nagyobb, mert a little határozó értékű is lehet ‘kevéssé’, ‘alig’, ill. ‘ritkán’, ‘keveset’ jelentésben: his poetry is little different from mine ‘költészete nem sokban tér el az enyémtől’, ill. they met very little ‘keveset találkoztak’; sőt little did she know that… ‘aligha/mit tudta/sejtette ő, hogy…’. Fokozás persze a határozószóknak is dukálna; ám ez a little ugyanúgy nem szokásos littler/littlest alakban, mint a fentiek.

Csakhogy: littler/littlest mégis léteznek, csak épp nem sztenderd alakok (mint mondjuk magyarul az, hogy másabb), így a sztenderd formáknál jóval kevesebb példa található rájuk a forrásokban: nehezen kideríthető ily módon, hogy a littler/littlest melyik szófajú little-nek melyik használataiban jöhet szóba. (Azért annyira mélyre nem süllyednénk hogy azt mondjuk, amit az – amúgy sokszor igen használható – Urban Dictionary: „Littler is a grammatically incorrect word that is used by too many Americans and especially by females. ” És olyan mélyre se süllyednénk, hogy azt mondjuk, valami „incorrect”, noha „túl sokan mondják”…)

A little fokozása tehát két különböző problémát jelent: egyfelől a nem ajánlott, “nemhivatalos” alak létezése, másfelől a sztenderd fokozás nem létezése. Egy kisebb – például tanulóknak készült – szótárban az előbbi nem gond: nem kell felvenni. Az utóbbi azonban itt is gond: a good mellett minden rendes szótárban ugyanis ott áll, hogy better/best; de mi szerepeljen a little mellett?  Legyen ‘kicsi’ jelentésben ott, hogy little–smaller–smallest? Ebben van valami szokatlan, mert a little mégse olyan “rendhagyó” melléknév, mint a good! (Vagy mégis, csak nem így tanítjuk/tanuljuk?) Viszont a határozói little soha nem smaller: nincs they met smaller than us ‘kevesebbet találkoztak, mint mi’; ez ugyanis they met less than us: a fokozás itt little–less. Esetleg a dolog mehet ugyanúgy körülírással, mint a little–smaller esetében: they met less frequently than us. (Ahol a less szintén itt kellemetlenkedik) De azt azért már mégse lehet a little szócikkbe beírni fokozásnak (a little–smaller–smallest mintájára), hogy little – less frequently – least frequently!? Vagy be lehet? Egy nyelvtankönyv tán végigvezethet az efféle problémákon, de egy szótár…? Talán a példákba be lehet őket csempészni. De észreveszi a használó…?

Akkor hát mi is a tanácsunk a little-féleségek fokozására? A littler és littlest most bekerültek önálló szócikként, “kétes” státuszuk jelölésével, viszont magában a little szócikkben nem szerepelnek. Ha tehát találkozunk a littler alakkal, megnyugodhatunk: tényleg létezik, tényleg azt jelenti, amit, de a little szócikkben ezt a használatot nem bátorítjuk.

A többi kérdésre is választ kap mindaz, aki belenéz a little szócikkekbe, amelyet a következő frissítéskor tovább áramvonalasítunk majd.
esetleg mehet ugyanúgy körülírással, mint a little–smaller esetében: they met less frequently than us.

Kategória: Szolgálati közlemény | Hozzászólás most!

Anyós, in-law, ide jöjjön

 

Azt ígértük, néha egy-egy pro domót  is kiteszünk – hát még ha ezzel sikerül az öndicséretet töprengésnek álcázni!

Egy angol kvízműsorban föltették a kérdést, hogy mi a mother-in-law helyes többes száma, és nem fogadták el a mother-in-laws választ. Pedig az anyanyelvi versenyzőnek ez volt a helyes (illetve ez is helyes volt, hiszen ő a mothers-in-law-ra esetleg nem mondta volna, hogy rossz).

Ilyenkor persze mi – kik a preskripcióval folytatunk szélmalomharcot – szomorúak leszünk. Viszont mindig meg is nézzük Egyetemes szótárunkat, hogy meggyőződjünk róla, ott is sikerült-e megfelelnünk elveinknek.

Spoiler warning
Most is hál’ Istennek azt találtuk, hogy az összes -in-law végű elemnél vagylagosan írjuk, hogy pl. mothers-in-law vagy mother-in-laws. Mert ugyan forrásaink zöme csak az előbbi megoldást ismeri, de bőven van rá adat, hogy az anyanyelvi beszélők az utóbbit is használják (talán az egyszerűsödés jegyében: „egy főnévnek* ne má’ a közepén legyen a többes száma…”). És természetesen brother-in-laws és sister-in-laws és son-in-laws és daughter-in-laws. Maga az in-law főnév (amely magyarul meglehetősen nehezen ragadható meg, maximum: „házastárs rokona”) nem is tehető másként többes számba, mint így: in-laws, és ez többek között kiváló analógiás alapot szolgáltat az X-in-laws terjedéséhez szemben az Xs-in-law alakkal.

* Hogyha ez egy főnév. Akik ugyanis pl. úgy mondják, /fɑːðəzɪnlɔː/, azok ezt egy főnévi szerkezetnek „érzik”, azaz a ő nyelvtanukban ez nem főnév.
Az, hogy /ˌhoʊlɪnðəˈwɔːl/, ‘ATM’-et, azaz ‘bankjegyautomatá’-t jelent. Ha ezt most úgy írjuk ide, hogy hole-in-the-wall, a vak is látja, ugye, hogy egy szó. Ha viszont úgy, hogy hole in the wall, akkor négy szó, egy főnévi szerkezet. Két elemzés is lehetséges tehát, az előbbihez a /ˌhoʊlɪnðəˈwɔːlz/, az utóbbihoz a /ˌhoʊlzɪnðəˈwɔːl/többes szám dukál. A csak az egyik, vagy a csak a másik elfogadását hagyjuk a tévés vetélkedőkre!

Kategória: Szolgálati közlemény | Hozzászólás most!

Áprilisi frissítés

A szokottnál pár nappal később jött ki az áprilisi frissítés, több mint 400 új címszóval a két irányban.
Pár érdekesebb péda: gyakran látjuk azt a furcsa, pedál nélküli gyerekbiciklit. Mindkét nyelvben kihívás lehet: futókerékpár, illetve run bike vagy balance bike.
Megtudhatjuk, hogy mouse = nyuszi, mármint ha félénk emberről van szó.
Meg hogy a nyúl az szamár is lehet: mert szamárfül nemcsak a könyvekben van, hanem fotózáskor is lehet mutatni (show rabbit ears behind smb’s head). de van ám még egy szamárfület mutat (a csúfolódós), s az angolul megint más: az SZ betűnél fellelhető.
További egyenletek: ami magyarul kéz, angolul finger (azbesztkezűhave fingers of asbestos).
Az ötvenes évek kiváló magyar futballcsapatát aranycsapatnak hívták,  Angliában the mighty/magical Magyars.
Érdemes még rákeresni ezekre is: hitelminősítő, kenyértörés, mainstream audience – és a 400 újdonságba még csomó minden belefér.
Kategória: Új szócikk | Hozzászólás most!

Nyílászárók cseréje sans problem

Doors (of Dublin)  changed, sans included, translation avec example attached. Watch out for the change in your April update – in a matter of days, that is.

Kategória: Új szócikk | Címke: | Hozzászólás most!

Szótár-blogunk elindul

 

Egy szótár méreténél, azaz a szócikkek számánál fontosabb szempontok is léteznek.

 • Legyen jól kereshető
 • Legyen jól áttekinthető
 • Legyen friss, minél naprakészebb
 • Igazodjon a használó anyanyelvéhez
 • A fontos tényekre összpontosítson, a felesleges tényeket kerülje
 • Modernek legyenek a szerkesztési elvei
 • Minél szélesebb felhasználói kört vegyen figyelembe

Ami a méretet illeti – és ez igen impozáns méret -, arról néhány naponta tudósítani fogunk:

 • az angol-magyar rész mai adatai: 77 282 címszó.
 • a magyar-angol rész mai adatai: 75 352 címszó.

A legközelebbi – áprilisi – frissítésnél ennél természetesen több is lesz, de addig is néhány naponta jelentkezünk az újabb adatokkal és a szótárról szóló információkkal.

Ami pedig a fenti szempontokat illeti:
igyekszünk a blogot úgy alakítani, hogy minél több kérdést érintsünk és minél sokoldalúbban bemutassuk a szótárat.
Az olvasónak és nekünk egyaránt új és egyedi élmény, hogy e webes naplóval párbeszéd alakul ki egy szótár szerzői és használói illetve a szerzők és bárki között, aki – elsősorban angol – szótárak iránt érdeklődik.
Beszámolunk a módszereinkről, a gyűjtés és szerkesztés munkájának a részleteiről, a gondokról is.
Noha nem „kollektív módon” írt szótárakról van szó, néha segítségért fordulunk az olvasókhoz, akik együttműködését – vagy akár csak véleményüket, ötleteiket előre is köszönjük.


Kategória: Szolgálati közlemény | Címke: | Hozzászólás most!